• 18 yaşını geçmiş
  • Bozukluğun ilerlemesi durmuş
  • Kornea yapısı uygun olan hastalarda miyop , hipermetrop ve astigmat bozuklukları hızlı ve güvenli şekilde tedavi eder.

LASİK tedavisi Excimer lazer tedavi yöntemlerinden biridir. Korneayı 500 sayfalık bir kitap gibi düşünürsek Kornea yüzeyinden 135 sayfalık bir kapak kaldırılır, excimer lazer tedavisi yapılır sonra bu kapak tekrar yerine yapıştırılır . Bu tabaka kaldırma aşaması keratom denen özel kesici bıçaklarla yapılabilir . Kornadan tabaka kaldırma (flep oluşturma ) aşaması Lasik tedavisinin en önemli aşamasıdır . Uygun seçilmiş vakalarda tedavi komplikasyonlarının büyük kısmı keratom demen özel bıçak ile flep kaldırma aşamasında Oluşur. Flebin kırışması , eksik ince veya kalın oluşması kenarlarının düzensiz olması veya kopması gibi problemler nadir de olsa görülebilir. ancak ideal yöntem olan femtosaniye lazer cihazı ile flep oluşturulduğunda böyle problemler yaşanması nerdeyse imkansızdır.

Hastanemizde de uyguladığımız bu yöntemde flep tabakası ;

  • 1 mikron hassasiyet ile tam istenen kalınlıkta oluşur
  • Hem kenarları hem yüzey kusursuz şekilde düzgün ve pürüzsüz olur.
  • Son derece güvenli bir işlemdir .Kopma kırışma katlanma gibi sorunlar olmaz

Flep tabakasının düzgün açılması tedavinin başarısı ve sonrasındaki iyileşme sürecinin hızlı ve düzgün olmasını sağlar. Femtosaniye lazer ile bu işlemin yapılmasına FEMTOLASİK denir.

Lasik tedavisi söz konusu olduğunda flep kaldırma aşamasına Femtosaniye lazerle yapılıyor olması tedavinin güvenliği ve başarısı açısından olumlu anlamda büyük fark yaratır. İşlem damla anestezi ile yapılır ağrısız bir işlemdir. Flep kaldırma aşamasından sonra Excimer lazer uygulanır . Menteşe gibi açılmış olan Flep tekrar yerine kapatılır , yerine yapışır ve kendiliğinden iyileşir. Flebin Kenarlarının düzgün olması bu aşamada büyük önem taşır. Flep kaldırma ve lazer uygulama işlemi toplam 8-10 dakika kadar sürer . İşlem sonrası birkaç saat yanma batma sulanma şikayetleri olabilir . Koruyucu kontakt lens takılabilir .Bu tedavi Çok hızlı iyileşme sağlar. Ertesi gün hasta gayet iyi görür.1-2 gün içinde günlük hayatına döner. 8 numaraya kadar miyop ,6 numaraya kadar astigmat ve 4 numaraya kadar hipermetrop bozuklukları tedavi eder. Flep oluşturma esnasında femtosaniye lazer cihazı vakum yaparak gözü sabitler hastanın gözünü kırpma veya gözün oynatma gibi bir durum olmaz. . Femtosaniye lazer tedavisinin en önemli avantajı , zaten saniyeler süren işlem bir şekilde yarım kalsa bile Kaldığı yerden güvenli bir şekilde işleme devam edilebilmesidir. Cerrahi keratom ile flep yapıldığında böyle bir imkan olmaz en az birkaç ay beklemek gerekir . Excimer lazer uygulanması esnasında cihazının göz takip sistemi olduğu için hastanın gözünü oynatması bir problem oluşturmaz. Göz kuruluğu olan gözlerde tercih etmemek gerekir . Hastanemizde SMİLE tedavi yöntemini kullanılmaya başladıktan sonra miyop ve miyop astigmat bozukluklarda daha az tercih etmekteyiz.