Gözün en ön tabakası, kornea dediğimiz saydam bir tabakadır. Kornea tabakası normalde bir kürenin yüzeyi gibi düzgün ve yuvarlak bir yüzey halindeyken bazı gözlerde yumurta gibi öne doğru sivrilme ve incelme olabilir. Kornea tabakası koni denen şekle benzediği için Keratokonus olarak adlandırılır.
Genetik bir hastalıktır, çoğunlukla ergenlik çağlarında başlar, ilerleyici bir hastalıktır.
İlerlemeyi şiddetlendiren en önemli faktör kuvvetli kaşıma hareketidir. Başlangıçta miyop astigmat göz bozukluğu bulguları ile başlar. Hastaların bir çoğu keratokonus hastalığının farkına bile varmadan sadece gözlük kullanımı ile yaşamına devam eder. Keratokonus hastalığı giderek ilerler, gözlük dereceleri artar ve hasta gözlükle dahi iyi göremeyecek hale gelir. Vaktinde teşhis edilip tedavi edilmediği taktirde kornea nakli aşamasına kadar gidebilir.

Çocukluk yaşlarda miyop astigmat göz bozukluğu teşhis edilen her hastada keratokonus hastalığını düşünmek ve tetkik etmek gerekir. Korneal topografi dediğimiz bir tetkik ile kolayca teşhis edilir.
Keratokonus hastalığı teşhis edildiğinde sabit bir tedavi yaklaşımı yoktur. Hastanın yaşına, korneanın yapısına, oluşan bozukluğun derecesine ve görme düzeyine göre farklı tedaviler uygulanır.

Genç yaşlarda keratokonus teşhis edildiği zaman Cross linking dediğimiz ilerlemeyi durdurucu tedavi uygulamak gerekir. Bu tedavi ameliyat gibi bir işlem değildir , kornea yüzeyine özel bir ilaç damlatılıp özel bir ışın tatbik edilmesi şeklinde uygulanır. Keratokonus hastalığının ilerlemesini durdurmak için uygulanan tek tedavi yöntem budur.

18 yaşını geçmiş, düşük dereceli göz bozukluğu olan keratokonus hastalarında kornea kalınlığı da uygun ise lazer + Crosslinking tedavisi ile hem gözlükten kurtarmak hem ilerlemeyi durdurmak mümkündür.
Gözlükle görmesi iyi olan ama gözlük derecesi çok yüksek olan hastalarda önce ilerlemeyi durdurmak kaydıyla Fakik iol dediğimiz göz içi lensleri ile gözlüksüz iyi görüş sağlanır.

45 yaşını geçmiş, yakın görme bozukluğu da başlamış olan keratokonus hastalarında derin odaklı akıllı lensler ile uzak yakın gözlüksüz iyi bir görme sağlanabilir. Kornea yapısı çok bozulmuş ve gözlükle dahi iyi göremeyen hastalarda Korneal halka uygulaması ile daha iyi görme düzeyleri sağlanabilir.

Sert kontakt lens ve hibrit kontakt lens kullanımı da hastanın uyum sağlaması halinde gözlüksüz iyi görüş sağlayabilir. Geç teşhis edilmiş, vaktinde tedavi edilmemiş, kornea yapısı çok bozulmuş hastalarda kornea nakli yapılması gerekir.